Taal Doet Meer zorgt er al ruim 30 jaar met zo’n 900 vrijwilligers per jaar voor dat nieuwe, anderstalige Utrechters – jong en oud – kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. www.taaldoetmeer.nl