Seminars

Tijdens een Seminar deelt een spreker voor een grotere groep op inspirerende wijze kennis over een bepaalt thema vanuit zijn of haar deskundigheid.

In kleine groepjes worden er oefeningen gedaan waardoor er ruimte voor interactie is. We sluiten de avond af met een borrel, waarbij je jouw verhaal kunt delen met andere starters en young professionals.